top of page
ATLAS CORRECTIE
 
Is een mechanisch ondersteunde dieptemassage van het hele nek-schoudergebied, met diepgaande fysische én psychische impact.  Een dieptemassage met vibreerstift die kan leiden tot structurele en functionele verbetering en die het zelf genezend vermogen versterkt.  


UITGANGSPOSITIE  DISBALANS 

Bij nagenoeg iedereen staat het hoofd in min of meerdere mate asymmetrisch op de eerste halswervel.  Veelal gaat dit terug op forse manipulaties bij de geboorte (zeker bij navel- streng om de hals, tang- of zuignapbevalling) of latere forse
trauma’s (mechanisch of psychisch), die een reflectoire spierverdedigingsreactie  hebben uitgelokt in de bovenste nekspieren. De tonus van deze spiergroep is op zijn beurt de referentie voor de ontwikkeling van de rechtopstaande houding. Afhankelijk van de ernst van de scheefstand en de verergeringen door constitutie en trauma (hersenschudding, whiplash, maar ook accumulerende psychische stress), leidt dit tot minder of meer uitgesproken klachten.

 
Dit is te begrijpen vanuit:
1) de extra spierspanning  die dan continu nodig is om het hoofd rechtop te houden.
2) de verkleining  van de opening tussen de schedel en het ruggenmergkanaal, 
die dan verantwoordelijk  is voor een toegenomen  druk op de hersenvliezen  en de wervelslagaders, en een minder vlotte pulsatie van het ruggenmergvocht .

 
SESSIE
De mechanisch ondersteunde methode , 
verbetert de verhouding tussen en atlas en de schedel zonder manipulatie. 
De behandeling bestaat uit een specifieke, diepe mechanische massage 
van de bovenste nekspieren.  Dit  prikkelt de sensoren van het autonome zenuwstelsel in de  spieren om een nieuwe setting-point van  spierspanning te registreren, waardoor het schedel-atlasgewricht blijvend kan ontspannen. 
De atlas kan hierdoor terug verschuiven en/of roteren naar zijn meest optimale positie. Deze behandeling bestaat doorgaans uit twee sessies met een zestal weken tussentijd. Meestal zijn de resultaten blijvend, af en toe is een herhalingsbehandeling op langere termijn (meerdere maanden) aangewezen .

 
PROCES VAN ZELFGENEZING

Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho emotioneel meer ontspannen en meer in evenwicht functioneren. De energiedoorstroming tussen de chakra’s verbetert beduidend
Het lichaam geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer 
vanzelfsprekend de juiste houding aan. De algehele veerkracht en het zelfsturend vermogen nemen daardoor toe.    

 
De atlas draagt niet alleen de schedel maar zorgt ook voor de ophanging, de balans en de tonus van de wervelkolom en van het gehele skelet.
Minieme verplaatsingen van de atlas zijn daardoor verantwoordelijk voor onbalans en compensaties in de lichaamshouding.
Dit draagt dan weer bij aan symptomen zoals hoofdpijn, migraine, nekpijn, stijve nek, rugpijn, spit, hernia, scoliose, geblokkeerde wervelkolomzenuwen, 
pijn in het heupgewricht, kniepijn, meniscus-problemen, beenlengteverschil door bekkenscheefstand, tot en met holvoeten & hamertenen

                                                                                                                                                                            
REGENERATIE 

Na de atlascorrectie reageert het lichaam in overeenstemming met de fysieke en psychische conditie van het individu. De mate waarin en de snelheid waarmee  herstel plaatsvindt, zal daarom per individu verschillen. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel herstellen, waar het bij de ander meer tijd vraagt doordat er eerst meer  herstelreacties plaatsvinden. Na verloop van tijd wordt de algehele conditie beter en de immuniteit verstevigt. Ook de hormoonhuishouding en emoties komen meer in balans. Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, melden dat ze veel meer vanzelfsprekend een rechte houding aannemen. Ze kunnen vaak ook beter omgaan met stress en beter richting geven aan het eigen leven. Men ervaart globaal gezien dus een gevoel van grotere alertheid,
openheid en algehele balans. Toch moet de Atlascorrectie niet gezien worden als een wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde die helpt om het zelf genezend vermogen te versterken en het lichaamspotentieel zo volledig mogelijk te benutten. Opvallend is ook dat andere natuurlijke geneeswijzen zoals homeopathie en osteopathie, veel dieper kunnen inwerken na een atlascorrectie.

 
REACTIES NA DE SESSIE

In de weken of zelfs maanden na de behandeling kunnen ook lastige reacties worden ervaren. Deze reacties passen ook in het proces van zelfgenezing en zijn te vergelijken met tijdelijke verergeringen die ook optreden bij een homeopathische, osteopathische of andere behandeling die gericht is op het versterken van het zelf genezend vermogen. Mogelijke lastige reacties die kunnen optreden zijn: (grote) vermoeidheid, spierpijnen in de nek, rug en lendenen door aanpassing van spieren, pezen en gewrichtsbanden. Ziektes die men eerder heeft doorgemaakt en die niet volledig zijn ‘uitgeziekt’, kunnen opnieuw kortstondig verschijnen om vervolgens weer te verdwijnen.  Luister daarom goed naar uw lichaam. 
Merk de veranderingen op en ondersteun het proces van zelfgenezing door
middel van massages, voldoende beweging, gezonde voeding, veel water te drinken.
Cranio-sacraal therapie, voetreflextherapie, bloesemtherapieën  e.a. behandelingen kunnen ondersteunend werken bij het beheren van dit soort herstelreacties.


SESSIES
Bestaat uit 2 sessies met 4 à 6 weken interval. Voor het overgrote deel van
De cliënten (>75%) is dit voldoende voor een duurzame correctie.
In de eerste sessie vindt de atlascorrectie reeds grotendeels plaats.
Tijdens de tweede sessie is er een controle , een aanvulling (verdieping) en evaluatie.

  
PREVENTIE
Deze methode stelt het menselijk organisme in staat om zich te herstellen en te versterken. Maar bovenal is deze methode preventief en wordt daarom best zo vroeg mogelijk bij kinderen toegepast, zeker na  een moeilijke geboorte 
( mechanische of psychische extra belastende omstandigheden).
Het helpt hen om meer in balans op te groeien en te ontwikkelen.    


bronvermelding en toelichting atlascorrectie dr. Jan Devriendt                                                                                                                                                                                                                                                    
                               
bottom of page